Voit ilmoittautua milloin vain netinkautta tai käymällä auto- koululla. Teemme sinulle henkilökohtaisen opetussuunitelman ja esitäytämme kaikki tarvittavat lomakkeet viranomaisia varten. Oppitunnit käyt virtuaalisesti, voit ne suorittaa esim. kotoasi käsin todella helposti. Tällöin sinun ei tarvitse tulle autokou- lulle suorittamaan niitä, näin säästät aikaa ja matkakustannuk- sia. Tuntien käynti vaatii toimivan hyvän nettiyhteyden. Tarvit- set tietokoneen / puhelimen / tabletin, jolla voit osallistua. Kun olet suorittanut teoriat, niin voit suorittaa teoriakokeen. Teoriakokeeseen tulee 15 monivalintakysymystä, 50 kuvateh- tävää sekä 5 riskientunnistamisenkysymystä. Virheitä voi olla monivalinnassa 4, kuvissa 7 ja riskientunnistamisessa 1. Saat harjoitella teoriakokeeseen kauttamme nettipohjaisella teoriakoe ohjelmalla. Kun olet täyttänyt 15 vuotta aloitamme käsittely / ajo-ope- tuksen. Takaamme miellyttävän opetustilanteen. Opettajil- la on kymmenien vuosien kokemus kaksipyöräisistä ja opet- tajat käyttäytyvät kannustavasti ja rauhallisesti eli sinun ei tarvitse jännittää. Opetus etenee täysin sinun ehdoillasi. Kun olet läpäissyt teoriakokeen hyväksytysti ja suorittanut ajo-opetuksen, niin käymme käsittelykokeessa.Käsittelykoe sisältää seuraavat tehtävät: hidasajo, portit, hätäjarrutus. Jokaista tehtävää saat yrittää kaksi kertaa. Hyväksytyn suorituksen jälkeen saat väliaikaisen mopokortin. Lopullinen ajokortti saapuu postissa.
Teemme kaikkien asiakkaiden kanssa aina kirjallisen opetussopimuksen. Tällöin asiakas tietää tarkalleen opetuksen sisällön sekä kustannukset. Kaikki mitkä sovitaan, ne myös pidetään. Kun yhteiset pelisäännöt sovitaan, niin yllätyksiä ei tule. Jaakon Autokoulu on tehnyt 1990-luvun alusta lähtien yhteis-työtä Osuuskauppa Suur-Savon kanssa. Siitä lähtien olemme antaneet kurssimaksuista asiak- kaillemme 5 % alennuksen S-etukortilla. Kurssimaksu ei kerrytä bonusta vaan se vähennetään kurssihinnasta.
MOPO suosituspaketti 340 €  - EAS-koulutus - käsittely- ja ajo-opetusta 3 h - oppimisympäristön ja teoriakoeharjoitusohjelman - kuljettajatutkinnossa käytön  Viranomaismaksut: Ajokorttilupamaksu 22 tai 37 € Teoriakoemaksu 37 € Käsittelykoemaksu 30 €Mopo suositus paketti 340 € + viranomaismaksut
Kun ilmoittaudut, niin otamme yhteyttä. Aloittaa voit milloin sinulle sopii. Teemme yhdessä aikataulun sinun tarpeitteisi mukaan.
Tässä voit ilmoittautua
MOPO minimipaketti 195 €    - EAS-koulutus - käsittely- ja ajo-opetusta 1 h - oppimisympäristön ja teoriakoeharjoitusohjelman - kuljettajatutkinnossa käytön  Viranomaismaksut: Ajokorttilupamaksu 22tai 37 € Teoriakoemaksu 37 € Käsittelykoemaksu 30 €Mopo minimi paketti 195 € + viranomaismaksut
Kun ilmoittaudut, niin otamme yhteyttä. Aloittaa voit milloin sinulle sopii.Teemme yhdessä aikataulun sinun tarpeitteisi mukaan.
Tässä voit ilmoittautua
Jos suoritettava ajokortti on ensimmäinen, tulee opetettavan suorittaa ensimmäisen ajokortin suorittajan koulutus (EAS). - sisältää 4 tuntia teoriakoulutusta liikenteen perusteita. - antaa perustiedot liikennejärjestelmästä, liikenteen vuoro- vaikutteisuudesta ja riskeistä, eri tienkäyttäjäryhmien turval- lisuuteen liittyvistä tekijöistä, moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettamiseen liittyvistä vastuista ja velvollisuuksista sekä muista turvallisen ja ympäristön huomioon ottavan ajotavan vaatimuksista.
Jaakon Autokoulu Maaherrankatu 32 50100 Mikkeli puh. 0440 366 333

Asiakkaan ehdoilla

Lahjakortti Osuuskauppa Suur-Savo lahjoittaa autokortin suo-rittaneille asiakkaillemme lahjakortin Prismaan sekä ruokalahjakortin Rossoon, Amarilloon tai ABC asemalle
Jaakon Autokoulu on tehnyt 1990-luvun alusta lähtien yhteistyötä Osuuskauppa Suur-Savon kanssa. Siitä lähtien olemme antaneet kurssimaksuista asiakkaillemme 5 % alennuksen S-Etukortilla. Kurssimaksu ei kerrytä bonusta.
Lahjakortti Osuuskauppa Suur-Savo lahjoittaa autokortin suo-rittaneille asiakkaillemme lahjakortin Prismaan sekä ruokalahjakortin Rossoon, Amarilloon tai ABC asemalle
Jaakon Autokoulu on tehnyt 1990-luvun alusta lähtien yhteistyötä Osuuskauppa Suur-Savon kanssa. Siitä lähtien olemme antaneet kurssimaksuista asiakkaillemme 5 % alennuksen S-Etukortilla. Kurssimaksu ei kerrytä bonusta.
Näin helposti suoritat mopokoulutukseen
EAS- koulutus
Kun olet läpäissyt teoriakokeen hyväksytysti ja suorittanut ajo-ope- tuksen, niin käymme käsittelykokeessa.Käsittelykoe sisältää seuraavat tehtävät: hidasajo, portit, hätäjarrutus. Jokaista tehtävää saat yrittää kaksi kertaa. Hyväksytyn suorituksen jälkeen saat väliaikaisen mopo- kortin. Lopullinen ajokortti saapuu postissa.
Teemme kaikkien asiakkaiden kanssa aina kirjallisen opetussopimuksen. Tällöin asiakas tietää tarkalleen opetuksen sisällön sekä kustannukset. Kaikki mitkä so- vitaan, ne myös pidetään. Kun yhteiset pelisäännöt sovitaan, niin yllätyksiä ei tule.


Mopo suositus paketti 340 € +viranomaiskulut
Mopo minimi paketti 195 € +viranomaiskulutJos suoritettava ajokortti on ensimmäinen, tulee opetettavan suorittaa ensim- mäisen ajokortin suorittajan koulutus (EAS). - sisältää 4 tuntia teoriakoulutusta liikenteen perusteita. - antaa perustiedot liikennejärjestelmästä, liikenteen vuorovaikutteisuudesta ja riskeistä, eri tienkäyttäjäryhmien turvallisuuteen liittyvistä tekijöistä, moot- torikäyttöisen ajoneuvon kuljettamiseen liittyvistä vastuista ja velvollisuuksista sekä muista turvallisen ja ympäristön huomioon ottavan ajotavan vaatimuksista.
- EAS-koulutus - käsittely- ja ajo-opetusta 3 h - oppimisympäristön ja teoriakoeharjoitusohjelman - kuljettajatutkinnossa käytön Viranomaismaksut: Ajokorttilupamaksu 20/37 € Teoriakoemaksu 37 € Käsittelykoemaksu 30,00 €
MOPO suosituspaketti 340 €
Jaakon Autokoulu Maaherrankatu 32 50100 Mikkeli puh. 0440 366 333
Lahjakortti Osuuskauppa Suur-Savo lahjoittaa mopokortin suo-rittaneille asiakkaillemme lahjakortin Prismaan sekä ruokalahjakortin Rossoon, Amarilloon tai ABC asemalle
Oppitunnit käyt virtuaalisesti, voit ne suorittaa esim. kotoasi käsin todella helposti. Tällöin sinun ei tarvitse tulle autokou- lulle suorittamaan niitä, näin säästät aikaa ja matkakustannuk- sia. Tuntien käynti vaatii toimivan hyvän nettiyhteyden. Tarvit- set tietokoneen / puhelimen / tabletin, jolla voit osallistua.
Voit ilmoittautua milloin vain netinkautta tai käymällä autokoululla. Teemme sinulle henkilökohtaisen opetussuunitelman ja esitäytämme kaikki tarvittavat lomakkeet viranomaisia varten.
Kun olet suorittanut teoriat, niin voit suorittaa teoriakokeen. Teoria- kokeeseen tulee 15 monivalintakysymystä, 50 kuvatehtävää sekä 5 riskientunnistamisenkysymystä. Virheitä voi olla monivalinnassa 4, kuvissa 7 ja riskientunnistamisessa 1. Harjoittelet teoriakokeeseen kauttamme nettipohjaisella teoriakoe ohjelmalla.
Kun olet täyttänyt 15 vuotta aloitamme käsittely / ajo-opetuksen. Takaamme miellyttävän opetustilanteen. Opettajilla on kymmenien vuosien kokemus kaksipyöräisistä ja opettajat käyttäytyvät kannustavasti ja rauhallisesti eli sinun ei tarvitse jännittää. Opetus etenee täysin sinun ehdoillasi.
Näin helposti suoritat mopokoulutukseen
Jaakon Autokoulu on tehnyt 1990-luvun alusta lähtien yhteistyötä Osuuskauppa Suur-Savon kanssa. Siitä lähtien olemme antaneet kurssimaksuista asiakkaillemme 5 % alennuksen S-Etukortilla. Kurssimaksu ei kerrytä bonusta.
- EAS-koulutus - käsittely- ja ajo-opetusta 1 h - oppimisympäristön ja teoriakoeharjoitusohjelman - kuljettajatutkinnossa käytön Viranomaismaksut: Ajokorttilupamaksu 22/37 € Teoriakoemaksu 37 € Käsittelykoemaksu 30,00 €
MOPO minimi 195 €
Lahjakortti Osuuskauppa Suur-Savo lahjoittaa mopokortin suo-rittaneille asiakkaillemme lahjakortin Prismaan sekä ruokalahjakortin Rossoon, Amarilloon tai ABC asemalle
Jaakon Autokoulu on tehnyt 1990-luvun alusta lähtien yhteistyötä Osuuskauppa Suur-Savon kanssa. Siitä lähtien olemme antaneet kurssimaksuista asiakkaillemme 5 % alennuksen S-Etukortilla. Kurssimaksu ei kerrytä bonusta.
EAS-koulutus

Asiakkaan ehdoilla