Näin helposti suoritat mopokoulu-

tuksen meillä

Voit ilmoittautua milloin vain netinkautta tai käymällä auto- koululla. Teemme sinulle henkilökohtaisen opetussuunitelman ja esitäytämme kaikki tarvittavat lomakkeet viranomaisia varten. Oppitunnit käyt virtuaalisesti, voit ne suorittaa esim. kotoasi käsin todella helposti. Tällöin sinun ei tarvitse tulle autokou- lulle suorittamaan niitä, näin säästät aikaa ja matkakustannuk- sia. Tuntien käynti vaatii toimivan hyvän nettiyhteyden. Tarvit- set tietokoneen / puhelimen / tabletin, jolla voit osallistua. Kun olet suorittanut teoriat, niin voit suorittaa teoriakokeen. Teoriakokeeseen tulee 15 monivalintakysymystä, 50 kuvateh- tävää sekä 5 riskientunnistamisenkysymystä. Virheitä voi olla monivalinnassa 4, kuvissa 7 ja riskientunnistamisessa 1. Saat harjoitella teoriakokeeseen kauttamme nettipohjaisella teoriakoe ohjelmalla. Kun olet täyttänyt 15 vuotta aloitamme käsittely / ajo-ope- tuksen. Takaamme miellyttävän opetustilanteen. Opettajil- la on kymmenien vuosien kokemus kaksipyöräisistä ja opet- tajat käyttäytyvät kannustavasti ja rauhallisesti eli sinun ei tarvitse jännittää. Opetus etenee täysin sinun ehdoillasi. Kun olet läpäissyt teoriakokeen hyväksytysti ja suorittanut ajo-opetuksen, niin käymme käsittelykokeessa.Käsittelykoe sisältää seuraavat tehtävät: hidasajo, portit, hätäjarrutus. Jokaista tehtävää saat yrittää kaksi kertaa. Hyväksytyn suorituksen jälkeen saat väliaikaisen mopokortin. Lopullinen ajokortti saapuu postissa.

Asiakkaan ehdoilla

Teemme kaikkien asiakkaiden kanssa aina kirjallisen opetussopimuksen. Tällöin asiakas tietää tarkalleen opetuksen sisällön sekä kustannukset. Kaikki mitkä sovitaan, ne myös pidetään. Kun yhteiset pelisäännöt sovitaan, niin yllätyksiä ei tule. Jaakon Autokoulu on tehnyt 1990-luvun alusta lähtien yhteis-työtä Osuuskauppa Suur-Savon kanssa. Siitä lähtien olemme antaneet kurssimaksuista asiak- kaillemme 5 % alennuksen S-etukortilla. Kurssimaksu ei kerrytä bonusta vaan se vähennetään kurssihinnasta. Osuuskauppa Suur-Savo on lahjoittanut mo- pokortin suorittaneille lahjakortin Prismaan sekä ruokalahjakortin Rossoon tai Amarilloon.
S-etukortilla
EAS -koulutus 49 € Ensimmäisen ajokortin suorittajan koulutus  Sisältää: - 4 tuntia teoriakoulutusta - oppimisympäristön ja teoriakoeharjoitusohjelman Teoriatunnit voit käydä virtuaalisesti omaan tahtiin.Eas-koulutus 49 €Kun ilmoittaudut, niin otamme yhteyttä. Aloittaa voit milloin sinulle sopii. Teemme yhdessä aikataulun sinun tarpeitteisi mukaan.
Tässä voit ilmoittautua
S-etukortilla
MOPO suosituspaketti 345 €   (363 €)   - EAS-koulutus - käsittely- ja ajo-opetusta 3 h - oppimisympäristön ja teoriakoeharjoitusohjelman - kuljettajatutkinnossa käytön  Viranomaismaksut: Ajokorttilupamaksu Ajovarmalle 20/35 € Teoriakoemaksu Ajovarmalle 35,00 € Käsittelykoemaksu Ajovarmalle 28,00 €Mopo suositus paketti 345 € + viranomaismaksut
Kun ilmoittaudut, niin otamme yhteyttä. Aloittaa voit milloin sinulle sopii. Teemme yhdessä aikataulun sinun tarpeitteisi mukaan.
Tässä voit ilmoittautua
Suluissa olevat hinnat ovat normaalihintoja joista myönnetään S-etukortin hintaetu. Kysy toimistoltamme myös joustavista maksuehdoista.
S-etukortilla
MOPO minimipaketti 195 €   (205 €)   - EAS-koulutus - käsittely- ja ajo-opetusta 1 h - oppimisympäristön ja teoriakoeharjoitusohjelman - kuljettajatutkinnossa käytön  Viranomaismaksut: Ajokorttilupamaksu Ajovarmalle 20/35 € Teoriakoemaksu Ajovarmalle 35,00 € Käsittelykoemaksu Ajovarmalle 28,00 €Mopo minimi paketti 195 € + viranomaismaksut
Kun ilmoittaudut, niin otamme yhteyttä. Aloittaa voit milloin sinulle sopii. Teemme yhdessä aikataulun sinun tarpeitteisi mukaan.
Tässä voit ilmoittautua
Suluissa olevat hinnat ovat normaalihintoja joista myönnetään S-etukortin hintaetu. Kysy toimistoltamme myös joustavista maksuehdoista.
EAS Koulutus: Jos suoritettava ajokortti on ensimmäinen, tulee opetettavan suorittaa ensimmäisen ajokortin suorittajan koulutus (EAS). - sisältää 4 tuntia teoriakoulutusta liikenteen perusteita. - antaa perustiedot liikennejärjestelmästä, liikenteen vuoro- vaikutteisuudesta ja riskeistä, eri tienkäyttäjäryhmien turval- lisuuteen liittyvistä tekijöistä, moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettamiseen liittyvistä vastuista ja velvollisuuksista sekä muista turvallisen ja ympäristön huomioon ottavan ajotavan vaatimuksista.
Jaakon Autokoulu Maaherrankatu 32 50100 Mikkeli puh. 0440 366 333
Voit ilmoittautua milloin vain netinkautta tai käymällä autokoululla. Teemme sinulle henkilökohtaisen opetussuunitelman ja esitäytämme kaikki tarvittavat lomakkeet viranomaisia varten. Oppitunnit käyt virtuaalisesti, voit ne suorittaa esim. kotoasi käsin todella hel- posti. Tällöin sinun ei tarvitse tulle autokoululle suorittamaan niitä, näin sääs- tät aikaa ja matkakustannuksia. Tuntien käynti vaatii toimivan hyvän nettiyh- teyden. Tarvitset tietokoneen / puhelimen / tabletin, jolla voit osallistua. Kun olet suorittanut teoriat, niin voit suorittaa teoriakokeen. Teoriakokeeseen tulee 15 monivalintakysymystä, 50 kuvatehtävää sekä 5 riskientunnistamisen- kysymystä. Virheitä voi olla monivalinnassa 4, kuvissa 7 ja riskientunnistamises- sa 1. Harjoittelet teoriakokeeseen kauttamme nettipohjaisella teoriakoe ohjelmalla. Kun olet täyttänyt 15 vuotta aloitamme käsittely / ajo-opetuksen. Takaamme miellyttävän opetustilanteen. Opettajilla on kymmenien vuosien kokemus kak- sipyöräisistä ja opettajat käyttäytyvät kannustavasti ja rauhallisesti eli sinun ei tarvitse jännittää. Opetus etenee täysin sinun ehdoillasi. Kun olet läpäissyt teoriakokeen hyväksytysti ja suorittanut ajo-opetuksen, niin käymme käsittelykokeessa.Käsittelykoe sisältää seuraavat tehtävät: hidasajo, portit, hätäjarrutus. Jokaista tehtävää saat yrittää kaksi kertaa. Hyväksytyn suorituksen jälkeen saat väliaikaisen mopokortin. Lopullinen ajokortti saapuu postissa.

Näin helposti suoritat mopokoulutuksen

Asiakkaan ehdoilla

Teemme kaikkien asiakkaiden kanssa aina kirjallisen opetussopimuksen. Tällöin asiakas tietää tarkalleen opetuksen sisällön sekä kustannukset. Kaikki mitkä so- vitaan, ne myös pidetään. Kun yhteiset pelisäännöt sovitaan, niin yllätyksiä ei tule. Jaakon Autokoulu on tehnyt 1990-luvun alusta lähtien yhteistyötä Osuuskauppa Suur-Savon kanssa. Siitä lähtien olemme antaneet kurssimaksuista asiakkaillem- me 5 % alennuksen S-etukortilla. Kurssimaksu ei kerrytä bonusta vaan se vähen- netään kurssihinnasta. Osuuskauppa Suur-Savo on lahjoittanut mopokortin suo- rittaneille asiakkaillemme lahjakortin Prismaan sekä ruokalahjakortin Rossoon tai Amarilloon.


Mopo suositus paketti 345 € +viranomaiskulut
Mopo minimi paketti 195 € +viranomaiskulutTässä voit helposti ilmoittautua koulutukseen Kun ilmoittaudut, niin otamme yhteyttä. Aloittaa voit milloin sinulle sopii. Teemme yhdessä aikataulun sinun tarpeitteisi mukaan.
EAS Koulutus Jos suoritettava ajokortti on ensimmäinen, tulee opetettavan suorittaa ensim- mäisen ajokortin suorittajan koulutus (EAS). - sisältää 4 tuntia teoriakoulutusta liikenteen perusteita. - antaa perustiedot liikennejärjestelmästä, liikenteen vuorovaikutteisuudesta ja riskeistä, eri tienkäyttäjäryhmien turvallisuuteen liittyvistä tekijöistä, moot- torikäyttöisen ajoneuvon kuljettamiseen liittyvistä vastuista ja velvollisuuksista sekä muista turvallisen ja ympäristön huomioon ottavan ajotavan vaatimuksista.
S-etukortilla
Suluissa olevat hinnat ovat normaalihintoja joista myönnetään 5 % S-etukortin hintaetu. Kysy toimistoltamme myös joustavista maksuehdoista.
S-etukortilla
Suluissa olevat hinnat ovat normaalihintoja joista myönnetään 5 % S-etukortin hintaetu. Kysy toimistoltamme myös joustavista maksuehdoista.
- EAS-koulutus - käsittely- ja ajo-opetusta 3 h - oppimisympäristön ja teoriakoeharjoitusohjelman - kuljettajatutkinnossa käytön Viranomaismaksut: Ajokorttilupamaksu 20/35 € Teoriakoemaksu 35,00 € Käsittelykoemaksu 28,00 €
MOPO suosituspaketti 345 € (363 €)
MOPO minimipaketti 195 € (205 €)
- EAS-koulutus - käsittely- ja ajo-opetusta 1 h - oppimisympäristön ja teoriakoeharjoitusohjelman - kuljettajatutkinnossa käytön Viranomaismaksut: Ajokorttilupamaksu 20/35 € Teoriakoemaksu 35,00 € Käsittelykoemaksu 28,00 € Jaakon Autokoulu Maaherrankatu 32 50100 Mikkeli puh. 0440 366 333